De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook

 

1    Naam: Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen 
2    Het RSIN nummer is 803881939
3    Postadres secretariaat : mevr. S. Roenhorst, Jericholaan 89, 3061HC  Rotterdam
4    De stichting heeft ten doel:
    a. het instandhouden, bevorderen en uitbreiden van de educatie en recreatie,- de flora en de fauna,
       alsmede het activeren van een goed milieubesef, een en ander in de ruimste zin van het woord,
       in de botanische tuin Cederstraat te Rotterdam  (Kralingen).
    b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
       verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
5    Voor wat betreft het beleidsplan verwijzen wij graag naar het jaarlijkse Nieuwsbericht
      en het Jaarprogramma.
      Het werk dat de instelling doet blijkt tevens uit de Jaarverslagen.
      De instelling werft geld onder haar 'Vrienden' (de donateurs geven een vrijwillige bijdrage),
      alsmede onder fondsen voor evenementen en projekten in de tuin.
      Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de Penningmeester. De besteding
      van het vermogen blijkt uit de financiële jaarverslagen.
Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen

 

6    Het bestuur kent de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris. Daarnaast kunnen er
      algemene leden zijn.
7    De namen van de bestuurders: voorzitter Nel van Holst, penningmeester Joppe Burgers,
      secretaris Selma Roenhorst, bestuurslid Judit Bax, bestuurslid Reineke Bierenbroodspot.
8    De bestuurders ontvangen geen beloning, onkostenvergoeding, vakantiegeld of anderszins. De
      Stichting heeft geen personeelsleden.
9    Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij u naar de Jaarverslagen.
10  Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar de Financiële jaarverslagen.