De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
  "Algemeen Jaarverslag 2009"

Samenstelling stichtingsbestuur:
Lieke van der Ree, voorzitter, Stephan Sluijters, penning-meester, Nettie ít Hart, secretaris.

Het bestuur van de stichting kan terugzien op een jaar vol activiteiten in en buiten de tuin.
In 2009 kwam het bestuur negen keer in vergadering bijeen.

Op 11 februari 2009 is er op verzoek van het stichtingsbestuur een onderhoud geweest met de heer M. de Visser, portefeuillehouder deelgemeenteraad, en mevrouw L. Dettingmeijer, beleidsmedewerker deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Het doel van het gesprek betrof het vernemen van een standpunt betreffende de plaatsing van een kunstwerk in de botanische tuin. Op 13 maart 2009 heeft er op het kantoor van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk van de gemeente Rotterdam een afsluitend gesprek plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek heeft het stichtingsbestuur haar bezwaren tegen het kunstwerk nogmaals kenbaar gemaakt en heeft de deelgemeente de plaatsing van het kunstwerk afgewezen.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Op de vergadering van 18 mei 2009 hebben wij afscheid genomen van de vertegenwoordiger van de deelgemeente bij de stichtingsvergaderingen, mevrouw Iris Deekman, Sport en Recreatie gemeente Rotterdam, rayonleider afd. Natuur en Milieu. Het stichtingsbestuur heeft haar bedankt voor haar inspanningen en betrokkenheid bij o.a. de voorbereidingen van de bouwplannen voor een nieuwe plantenkas. De heer Mark Nijsen en Mariëlle van der Heeden, resp rayonleider en bedrijfsleider van het Bosdorp nemen haar werkzaamheden over.

De door de penningmeester aangevraagde ANBI-status is met ingang van 1 januari 2009 toegekend.

Het financieel jaarverslag 2008 is door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd.

Volgende