De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
  "Jaarverslag 2010"

Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter, Stephan Sluijters, penningmeester, Nettie ’t Hart, secretaris.

Het jaar 2010 was voor het bestuur enerverend. Met spanning werd uitgekeken naar de plaatsing van de plantenkas en de feestelijke opening daarvan. In het najaar dreigde de botanische tuin door bezuinigingsplannen van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk uitbezuinigd te worden. De activiteiten op de tuin zijn goed bezocht en er kan met voldoening op worden teruggeblikt.

Het bestuur kwam dit jaar acht maal in vergadering bijeen.

Na enige vertraging t.g.v. de koude winter 2009/2010 kon de nieuwe plantenkas in het voorjaar van 2010 geplaatst worden. De inrichting van de kas, zoals plantenbakken, kweektafels en planten, werd door de beheerder Jack de Graaf en Eric Douma, vrijwilliger en landschapsarchitect, ter hand genomen. De kweektafels zijn aangeschaft uit het eigen budget van de Vriendenstichting.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Voor de temperatuursbeheersing in de kas is zonwering noodzakelijk. De keuze van een en ander zal met de kassenbouwer worden besproken. De aanschaf ervan wordt verschoven naar het volgend jaar. Op de kas zal nog een passende plaquette worden geplaatst met de namen van de sponsor, de deelgemeente en de stichting. De verwarmingsinstallatie werd voor aanvang van het winterseizoen geplaatst.
De officiële opening van de kas op zondag 30 mei is feestelijk verlopen. De heer Robin de Roon, portefeuillehouder van de deelgemeente Kralingen–Crooswijk en lid van het dagelijks bestuur van de gemeente, verrichtte de feestelijke opening. Uitgenodigd waren o.a. relaties van de deelgemeente, de kascommissie en verschillende sponsors, zoals de Stichting Volkskracht, Erasmusstichting en de Stichting Boot van Wijngaarden. De opening werd muzikaal opgeluisterd door de Koerdische vereniging in Rotterdam.

Volgende