De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
vervolg "Jaarverslag 2011"

De consequentie van deze bezuiniging was dat er een vaste medewerker op de tuin moest worden ontslagen. Daardoor moest ook een vrijwilligster die begeleiding nodig heeft afscheid nemen. Beiden hebben op 21 december een mooi afscheidsfeest gekregen in de plantenkas van de tuin. Een ander gevolg is dat de openingstijden moeten worden aangepast (minder uren open) en bovendien zal er nagedacht moeten worden over de organisatie van de activiteiten op de tuin.

Veel activiteiten hebben in 2011 plaats gevonden in de tuin waarbij een aantal financieel ondersteund zijn door de stichting, m.n. de muzikale omlijsting tijdens de opening en sluiting van het activiteitenseizoen en op zondag 14 augustus het optreden van het fluitkwartet van Vakir (Vereniging van amateur kamermusici in Rotterdam). Met name de sluiting van het activiteitenseizoen kan zeer geslaagd genoemd worden en er waren veel bezoekers en deelnemers aan de diverse workshops. Het bestuur van de stichting was bij de diverse activiteiten nauw betrokken en heeft op die momenten een behoorlijk aantal nieuwe donateurs kunnen werven.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

 

De rondleidingen van Frans Advokaat waren zeer succesvol en zijn met veel belangstelling gevolgd. De tuin heeft meegedaan met de Verborgen Tuinendagen in juni van dit jaar. Er zijn veel kinderactiviteiten op de tuin georganiseerd, zoals o.a. de “Lentedag”, een creatieve dag georganiseerd door de Stichting Unlimited Enterprise, was een groot succes: 120 kinderen hebben eraan deelgenomen. In de plantenkas werd op zondagochtend regelmatig een stilte-meditatie en -wandeling georganiseerd. De tuin was ook deelnemer aan kunstroute Kralingen/Crooswijk op 8 en 9 oktober en ook de kunstenaars waren aanwezig op de tuin.

Vorige
 
Volgende