De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
  "Jaarverslag 2012"

Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter, Stephan Sluijters, penningmeester, Nettie t Hart, secretaris, Lou de Boer, lid.

Het bestuur kwam dit jaar acht maal in vergadering bijeen.

Ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen gelden er nieuwe openingstijden voor de botanische tuin.
De activiteiten op de tuin zijn zeer goed bezocht en er kan met voldoening op worden teruggeblikt.
Hoogtepunt van dit jaar was de feestelijke presentatie op 2 september van het Lustrumboekje “De Stieftuin”.
Ons nieuwe bestuurslid Lou de Boer is per 1-1-2012 officieel ingeschreven als bestuurder van de stichting.
Na onderzoek is duidelijk geworden dat de tuin op 5 september 1996 is aangewezen als zelfstandig rijksmonument.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Het ontslag van een van de medewerkers op de tuin ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen van de deelgemeente Kralingen/Crooswijk heeft geleid tot nieuwe openingstijden van de tuin.
(zie Openingstijden)

De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. het bedrag voor de aanschaf van de nieuwe tuinbanken te completeren, d.m.v. sponsoring van de muziek tijdens de diverse activiteitendagen, door bij te dragen in de kosten van het Lustrumboekje en door een bedrag ter beschikking te stellen voor de “Lichtjesavond”. Van de Erasmusstichting en Stichting Elise Mathilde Fonds werd een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van nieuwe tuinbanken en sponsoring van de muzikale bijdragen tijdens activiteiten en evenementen op de tuin ten bedrage van 1.500,-- elk.

Volgende