De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
vervolg "Jaarverslag 2012"

In maart 2012 is het Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belangstellenden van de stichting met daarin vermeld diverse wetenswaardigheden en het activiteitenprogramma voor dat jaar. Per mail zijn de donateurs met een e-mailadres nog eens herinnerd aan alle activiteiten op de tuin.

De opening van het activiteitenseizoen vond plaats op zondag 13 mei waarop de zintuigenroute door de leden van de Gehandicapten Vereniging Rotterdam officieel in gebruik werd genomen in aanwezigheid van enkele medewerkers van de deelgemeente en bezoekers. De plaquette op de kas werd onthuld en in het zadenhuis was een fototentoonstelling te bezichtigen over de Blindentuin aan de Hoflaan. Nu het C.N.M.E. gestopt is met het geven van voorlichting aan leerlingen van het basisonderwijs, heeft de beheerder van de tuin, Jack de Graaf, het voorlichtingsmateriaal in beheer gekregen zodat leraren of ouders met kinderen, als zij dat willen, daar gebruik van kunnen maken.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

De rondleidingen van Frans Advokaat waren ook dit jaar weer zeer succesvol en zijn met veel belangstelling gevolgd.
De tuin heeft meegedaan met de Verborgen Tuinendagen op 9 en 10 juni van dit jaar en er werden ongeveer 300 bezoekers geteld.
Ook de Lentedag, georganiseerd voor scholieren van de basisschool door Unlimited
Enterprise, was ondanks de regen een succes.
Op zaterdag 8 september organiseerde de Stichting Open Monumentendag Rotterdam een Open Monumentendag met als thema “Groen van Toen”, waaraan de tuin op uitnodiging heeft deelgenomen. Er zijn die dag ca. 120 bezoekers geweest.
Op zondagochtend zijn regelmatig in de kas stiltemeditaties en in de tuin stiltewandelingen georganiseerd.
In het kader van het Jeugdpaspoort wordt de tuin goed bezocht door de jeugd, m.n. de zintuigenroute is een succes.

Vorige
 
Volgende