De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
"Jaarverslag 2013(1)

Het stichtingsbestuur was in 2013 als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter; Stephan Sluijters, penningmeester; Nettie ’t Hart, secretaris; Lou de Boer, lid.
Het bestuur kwam dit jaar zeven maal in vergadering bijeen.

Hoogtepunten dit jaar waren de feestelijke afsluiting van het eeuwfeest op zondag 1 september in de tuin en de viering van het eeuwfeest van de botanische tuin in samenwerking met het Libanon lyceum op 9 september in het schoolgebouw aan de Ramlehweg.
Het activiteitenseizoen begon feestelijk met een ingekorte balletuitvoering van “Le sacre du Printemps” van Strawinsky door de dans groep Haarlem op zondag 12 mei.
De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. sponsoring van de muziek en de catering, door bij te dragen in de kosten van een plantenboekje, door een bedrag ter beschikking te stellen voor de “Lichtjesavond” en door het verlenen van hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

De Stichting heeft aan haar donateurs, die een bedrag boven de € 100,00 gedoneerd hebben, een bedankbrief gestuurd.
Aan vrienden van de botanische tuin die dit jaar € 25,00 of meer hebben overgemaakt naar de rekening van de stichting, is het boekje “De Stieftuin”, over de geschiedenis van de tuin, gestuurd.

Van de belastingdienst is bericht ontvangen over de nieuwe richtlijnen voor ANBI’S. Er wordt komend jaar nog meer informatie betreffende de stichting op de website verwacht; naast de jaarverslagen die we al publiceren ook een uitgebreidere financiële verantwoording.
Vanwege het 100-jarig bestaan van de tuin schenkt de stichting een geldbedrag, te besteden in overleg met de beheerder.

 

Volgende