De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
"Jaarverslag 2015(1)

Het stichtingsbestuur was in 2015 als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter; Stephan Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Lou de Boer, lid.

Het bestuur kwam dit jaar zes maal in vergadering bijeen.

De opening van het activiteitenprogramma 2015 werd gevierd op 3 mei met het Lentefeest en de sluiting was op 13 September met het Herfstfeest. Op 18 december was de traditionele Lichtjesavond.

De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. sponsoring van de muziek, voorstellingen en de catering, door een bedrag ter beschikking te stellen voor de “Lichtjesavond” en door het verlenen van hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten en door het betalen van de renovatie van de pergola in het rosarium. 

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Dit was het eerste jaar voor Laura Scheublin in haar functie als bedrijfsleidster cluster ‘Kralingen’ voor de gemeente Rotterdam Sport en Cultuur. De Stichting is blij met haar komst en haar inzet voor de tuin op allerlei gebieden. Zo heeft zij zich o.a. sterk gemaakt voor de renovatie van het beheerdershuisje, het toilettenblok en het zadenhuisje. In 2015 zijn de eerste werkzaamheden hiervoor al verricht. Ook heeft de gemeente voor bedrijfskleding gezorgd, evenals planten en bollen.

Dit jaar heten wij Nel van Holst hartelijk welkom als nieuw lid van ons bestuur. Wij zijn blij dat zij ons bestuur komt versterken.

 

 

Volgende