De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
"Jaarverslag 2015(2)

In 2015 is de tuin verrijkt met twee imkers en twee bijenkasten. De imkers Johanna Priester en Jolanda van Houten imkeren ecologisch. Dat betekent o.a. dat zij de honing niet uit de kast halen en dat de bijen hun raten zelf bouwen.
Tijdens de warme dagen begin juli leek het er even op dat een bijenvolk ging zwermen. De imkers hielden om de beurt de wacht op een klapstoeltje in de tuin. Tegen de warmte waren de kasten bedekt met doeken, maar een bamboe overkapping staat op de verlanglijst. De Stichting hoopt hier in 2016 voor te kunnen zorgen.

In maart 2015 is er een Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belangstellenden van de tuin met daarin vermeld diverse wetenswaardigheden en het activiteitenprogramma voor dat jaar. Per mail zijn de donateurs met een e-mailadres nog eens uitgenodigd en herinnerd aan alle activiteiten op de tuin.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Het is al even genoemd in het jaarverslag van 2014, maar in het voorjaar van 2015 is de laatste hand gelegd aan het ophogen van de tuin. Dit is een project van bijna 10 jaar geweest, dus tijdens het Lentefeest hebben we vanzelfsprekend feestelijke aandacht aan de afronding van de ophoging besteed.

Op 9 maart is begonnen aan de renovatie van de pergola door Vis & Haas Tuinen in samenwerking met Eric Douma, landschapsarchitect en vrijwilliger. Dat is een flinke klus geweest, vanwege de verzakkingen en houtreparaties. Begin april zijn de werkzaamheden naar tevredenheid afgerond en kon iedereen in de zomer van 2015 weer genieten van een prachtige pergola met bloeiende rozen.

 

Vorige
Volgende