De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
"Jaarverslag 2016(1)

Het stichtingsbestuur was in 2016 als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter (afscheid in 2016); Stephan Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Lou de Boer, lid (afscheid in 2016); Nel van Holst, lid (ingewerkt als voorzitter in 2016).
Het bestuur kwam dit jaar zeven maal in vergadering bijeen.

De opening van het activiteitenprogramma 2016 werd gevierd op 8 mei met het Lentefeest en de sluiting was op 18 september met het Herfstfeest. Op 16 december was de traditionele Lichtjesavond.
De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. sponsoring van de muziek, voorstellingen en de catering, door een bedrag ter beschikking te stellen voor tuimaterialen, de maaltijd en kerstkransen voor de medewerkers en vrijwilligers en oliebollen voor de bezoekers tijdens de Lichtjesavond en door het verlenen van hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

 

Eind 2015 heeft het bestuurslid Lou de Boer aangekondigd ons bestuur te verlaten. Onze grote dank gaat naar hem uit voor zijn werkzaamheden sinds 2011. Dankzij Lou hebben we jaren kunnen genieten van prachtige concerten en musici in de tuin, van Bach tot authentieke zigeunermuziek. Ook heeft Lou de ideeën en de coördinatie uitgevoerd van de –inmiddels succesvol bezochte– Midzomernacht en Midwinternacht bijeenkomsten in de tuin. Veel werk heeft Lou geleverd in 2012 met het schrijven van het lustrumboekje “De Stieftuin”,  over de geschiedenis van de botanische tuin Kralingen. Lou heeft een archief aangelegd over de Botanische Tuin naar aanleiding van het boekje “De Stieftuin”. Hij heeft dit archief in 2016 overgedragen aan het GAR (Gemeente Archief Rotterdam). Zij wilden het graag in ontvangst nemen.

Volgende