De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
"Jaarverslag 2017(1)

Het stichtingsbestuur was in 2017 als volgt samengesteld: Nel van Holst, voorzitter; Stephan Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Joppe Burgers, lid.
Het bestuur kwam dit jaar zes maal in vergadering bijeen.

De opening van het activiteitenprogramma 2017 werd gevierd op 14 mei met het Lentefeest en de sluiting was op 17 september met het Herfstfeest. Op 15 december was de traditionele Lichtjesavond gepland. Door de overvloedige regen en hoge waterstand hebben wij dit jaar de Lichtjesavond helaas moeten afgelasten.
De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. sponsoring van de muziek, voorstellingen en de catering, door een bedrag ter beschikking te stellen voor tuimaterialen (zoals o.a. een goede parasol), de gezamenlijke maaltijd en kerstkransen voor de medewerkers en vrijwilligers en door het verlenen van hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Vanaf 1 januari 2017 heeft Nel van Holst met verve de rol van voorzitter van de Stichting op zich genomen. Haar ervaring zowel met tuinen als met journalistiek en media heeft onze Stichting al veel opgeleverd. Zo was de Lichtjesavond eind 2016 nog nooit zo druk bezocht, nadat Nel de advertentie had opgemaakt.

In april 2017 is er een Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belangstellenden van de tuin met daarin vermeld diverse wetenswaardigheden en het activiteitenprogramma voor dat jaar. Per mail zijn de donateurs met een e-mailadres nog eens uitgenodigd en herinnerd aan alle activiteiten op de tuin.

Volgende