De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
  "Nieuwsbrief April 2009"

Aan de vrienden van de Botanische Tuin Kralingen.

Langzaam maar zeker vordert de renovatie. Op dit moment is het middengedeelte aan de beurt: er is nieuwe tuinaarde aangebracht en de paden zijn klaar voor de ophoging met de halfverharding (Hanzegrandt). De plantenfamilies die er zullen worden ondergebracht zijn: de kaardebolfamilie, anjerfamilie en de lipbloemigen. Er staan ook enkele kistjes met bolgewassen klaar om geplant te worden. Bovendien wordt binnenkort “de varentuin” gereorganiseerd, waarbij een aantal nieuwe varensoorten geplant zal worden.

De bouwinspectie heeft de plannen voor de nieuwe kas goedgekeurd, de financiering is toegezegd, de goedkeuring van Monumentenzorg is verkregen, de kassenbouwer is gekozen dus we gaan ervan uit dat in mei de bouw kan beginnen!

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen
"Boomplantdag"

Op “Boomplantdag” zijn door schoolkinderen drie bomen geplant: een Nothofagus, een wilde appel en een pruim. Het was voor de kinderen een leuke en leerzame dag. Voor de schoolkinderen worden dit seizoen natuurlijk weer diverse activiteiten georganiseerd o.a. de kabouterroute voor de kleuters en een zintuigenroute voor middelbare scholieren. In de lente komt er weer een “creatieve lentedag” voor kinderen uit de buurt, georganiseerd door Enterprise Unlimited.

Tenslotte willen we u allen hartelijk bedanken voor uw steun en u fijne uren toewensen bij een bezoek aan onze Botanische Tuin,        Lieke van der Ree
(voorzitter Stichting Vrienden van de Botanische tuin Kralingen)
Wilt u onze nieuwsbrief liever per e-mail ontvangen, meldt u dat dan op
vrienden@botanischetuinkralingen (zie ook bij contact)

De Boomplantdag