De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
  "Nieuwsbrief Maart 2010"
Aan de vrienden van de Botanische Tuin Kralingen.

Direct nadat de dooi was ingetreden zijn de medewerkers van de fa. Embregts begonnen met de afbouw van de kas. Op de gemetselde muur staan nu de metalen spanten en het is al heel duidelijk hoe mooi de kas eruit gaat zien. Onze beheerder, Jack de Graaf, heeft voor de kas al planten en zaden besteld. We hopen u op 2 mei, bij de opening van het tuinseizoen, het resultaat van al deze werkzaamheden te kunnen laten zien.
De renovatie van de paden is het afgelopen jaar grotendeels voltooid. Doordat nu op de meeste paden de Hansegrand verharding ligt kunnen mensen met een kinderwagen of een rolstoel zonder problemen de hele tuin door wandelen of rijden. Bovendien ziet het er prachtig uit, de paden verbinden de verschillende onderdelen van de tuin nu tot een mooie eenheid. De hellingen aan de zijde van de Taxusstraat zijn toegankelijker gemaakt, dat is een eis die gesteld is omdat de tuin dit jaar een blinden- en slechtziendenroute gaat krijgen.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Het vak van de Asterfamilie is opgehoogd en wordt binnenkort opnieuw ingeplant.
Er is in het najaar van het vorige jaar nog een grote stap voorwaarts gedaan in het renovatieproces: het beheerdershuisje is grondig gerenoveerd. De medewerkers zijn heel blij met de nieuwe keuken, toilet en kantoorinrichting en de betere en ruimere indeling van de plek waar koffie wordt gedronken.
Vermeldenswaardig is ook nog een ander bouwproject, al is dat van en heel andere orde dan de hiervoor genoemde. Een van de medewerkers van de tuin: Bizahr Hamdi heeft zijn tijd in deze strenge winter goed besteed door in het zadenhuis een maquette van een Midden-Oostentuin te maken. Wanneer deze is voorzien van fontein en groen zal hij een rol spelen op de openingsdag waarvan het thema is: duizend-en-één nacht” (2 mei)
Ook een andere medewerker, Ron Haag, heeft tijdens de winter niet stil gezeten. Hij heeft ook dit jaar weer een prachtige zadenlijst gemaakt met 227 soorten. De zaden zijn in de tuin geoogst, gesorteerd en opgeslagen. Ze kunnen nu door botanische tuinen in de hele wereld worden besteld.

Vervolg