De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
Rotterdam, Maart 2012

Beste vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,

Helaas heeft de gure wind van de bezuinigingen die in Nederland waait onze Botanische Tuin ook getroffen. Ondanks dat we vorig jaar in mei en november gebruik gemaakt hebben van ons inspreekrecht, wij een aantal keren overleg hadden met de Deelgemeente en we door een aantal deelgemeenteraadsleden gesteund zijn, werd ons budget met 45.000 euro verlaagd. Het was een teleurstelling dat dit gebeurde ondanks dat de tuin floreert. Wij willen medewerkers en vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet en we hopen dat 2012 ondanks dit begin toch een mooi tuinjaar mag worden.
Natuurlijk zijn we blij dat de Botanische Tuin in ieder geval mag blijven voortbestaan. En we zijn blij met de goodwill die we hebben opgebouwd, die er in resulteerde dat ons bestuur in december van de Deelgemeente een "Zonnetje" ontving - een prijs met een waarde van 500 euro voor vrijwilligers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de deelgemeente. In het dankwoord bedankte ondergetekende voor deze prijs, maar schetste ook wat de bezuinigingen voor de tuin betekenen en dat we dus niet zo heel blij konden zijn, maar een beetje blij.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Dit had het onverwachte resultaat dat we van een volgende prijswinnaar, Ron Wever (Leonidas) zijn bedrag van 500 euro er ook nog bij kregen, waarvoor wij hem hartelijk danken. Omdat de bezuinigingen al direct voor januari golden moesten we op 21 december afscheid nemen van Ron Haag. Hij werkte 14 jaar in de tuin en deed zijn werk met hart en ziel. We zullen hem erg missen. En tegelijk met hem moest ook afscheid genomen worden van Monique Salij, vrijwilligster in de tuin die wegens haar beperking niet meer kon blijven als er nog maar één vaste kracht op de tuin is. Het feest was hartverwarmend en verdrietig tegelijk. Ron had een prachtig gedicht en een lied op de tuin gemaakt en werd allerhartelijkst toegesproken. Hij en Monique kregen veel cadeautjes en Ron en Monique hielden een mooie bedankspeech.

 

Vervolg