De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
  "Nieuwsbrief Maart 2013"

Beste vrienden van de Botanische Tuin Kralingen.

Toen u vorig jaar in het voorjaar ons tuinbericht ontving waren wij allemaal gespannen hoe het jaar 2012 zou verlopen nadat de Deelgemeente op de tuin zo bezuinigd had. Het zou een grote verandering zijn: Jack de Graaf, de beheerder, is nog de enige vaste kracht in de tuin en de tuin kan minder open zijn. Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we nu het volgende zeggen:
De tuin ziet er heel goed uit en we zijn de medewerkers van SenR en alle vrijwilligers dankbaar voor hun inzet. Het onderhoud is door Jack samen met de vrijwilligers en de stagiaire van het Wellantcollege goed te doen. Wat we wel erg jammer blijven vinden is dat de tuin maar vier dagen in de week geopend is plus in de zomer eens in de veertien dagen op zondag. We zouden heel erg graag een ruimere weekendopenstelling zien, maar daarvoor moet er iemand aanwezig zijn die in dienst is van de gemeente.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Ron en Monique, van wie we een jaar geleden afscheid moesten nemen, maken het goed. Ron mist de tuin en de mensen, maar heeft het naar zijn zin in zijn nieuwe werk. De bezuinigingen troffen ook het werk van het Centrum voor Natuur-en Milieueducatie. Dit betekende voor de tuin dat de lessen die voor de schoolkinderen verzorgd werden helaas kwamen te vervallen. Het lesmateriaal dat bij de tuin hoorde is nu gelukkig op de tuin opgeslagen en Jack heeft een enkele les verzorgd. Er worden nu plannen gemaakt om dat materiaal volgend jaar intensiever te gebruiken.
In de zomer hebben veel kinderen met hun ouders een speurtocht in het kader van het jeugdvakantiepaspoort kunnen doen waarbij ze ook de nieuwe zintuigenroute liepen. Dit betreft dan echter natuurlijk hoofdzakelijk kinderen van ouders die daar de tijd voor nemen, terwijl voorheen hele klassen de tuin bezochten. Gelukkig is er voor kinderen uit de buurt ook nog de creatieve lentedag waar ieder die dat wil aan deel kan nemen, ook zonder begeleidende ouder.
De activiteiten hebben vorig jaar veel bezoekers getrokken. De rondleidingen die Frans Advokaat verzorgt waren ook dit jaar weer een succes. Bedankt, Frans!

Vervolg