De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
  "Nieuwsbrief Maart 2014"

Beste vrienden van de Botanische Tuin Kralingen.

Door het vroege voorjaar ziet de tuin er op dit moment van schrijven, medio maart, al prachtig uit. De magnolia staat in volle bloei en knoppen van heesters en bomen lopen spectaculair uit. Tijdens de zachte winter konden Jack en de vrijwilligers gewoon doorwerken waardoor de tuin er nu heel goed onderhouden uitziet. Er wordt gewerkt aan het vernieuwen van de naambordjes en er zijn plannen voor het ophogen van twee laagliggende gedeelten, o.a. achter het beheerdershuisje.

Als we terugkijken op het afgelopen jaar zien we dat het een veelbewogen jaar was. De tuin en de activiteiten zijn het afgelopen jaar goed bezocht. De opening van het tuinseizoen, met een dansvoorstelling van een verkorte “Sacre du Printemps” was een groot succes. Vermeldenswaard is wel, dat Jack de Graaf die ochtend helaas zijn schouder brak. Gelukkig herstelde hij goed en kon vanaf september weer fulltime werken.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Op zondag 1 september, tijdens de viering van de afsluiting van het honderdste jaar Botanische Tuin Kralingen werden er bordjes in het zadenhuisje met de namen van de Tuinbazen van de afgelopen honderd jaar onthuld door Patricia Antuzzi. Zij is de dochter van de voorlaatste beheerder. Ook werd een nieuw boekje over de planten in de botanische tuin gepresenteerd dat gemaakt is door Frans Advokaat, met medewerking van Eric Douma. *)
We vierden begin september het eeuwfeest samen met het Libanon Lyceum. De band tussen de tuin en de school, die van origine zo sterk was maar verloren ging, is het afgelopen jaar versterkt. Leerlingen van de school waren veel meer betrokken bij de tuin, o.a. door een technasiumproject , in samenwerking met ‘de tuin’.
Vertegenwoordigers van de tuin waren aanwezig bij het feest in de school, Lou de Boer hield een presentatie over de geschiedenis van de botanische tuin. **)

Vervolg