De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
  Herwaardering van een Groen Monument

De Botanische Tuin Kralingen is in 1910 gesticht ten behoeve van educatie en voor het algemeen publiek. De tuin opgenomen in de lijst van Rijksmonumenten. Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen is op zoek naar sponsors die willen bijdragen aan het herstellen en utbreiden van een unieke openbare stadstuin in Rotterdam.

Wilt u een van projecten die op deze site genoemd worden sponsoren?
Meer informatie kunt u opvragen bij het bestuur van de stichting of bij de tuin zelf.

Sponsoring van de tuin kan op verschillende manieren:

- donatie van financiële middelen;
- donatie van benodigde materialen;
- donatie van arbeid.

een Groen Monument
  Feiten en wensen
Het afgelopen jaar is een aantal concrete projecten uitgewerkt dat van belang is voor de toekomst van de tuin. Er is een nieuw rosarium aangelegd, de medicinale tuin is gerenoveerd, de paden en plantbedden zijn opgehoogd, de paden zijn van nieuwe halfverharding voorzien, de varentuin is gerenoveerd, er is een blinden- en slechtziendenroute aangelegd en er is een nieuwe kas gebouwd.
Andere projecten die wachten op een startschot zijn de renovatie van het historische zadenhuis, nieuwe bebording en het opstarten van een edutainment programma. Uw bijdrage is van harte welkom.
Bloemen