De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
  Sponsor worden !

Voor de uitvoering van allerlei projecten en initiatieven is de Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen op zoek naar sponsors: bedrijven, ondernemers en fondsen die de tuin een warm hart toedragen. Behalve door de vaste donateurs van de stichting wordt de tuin gesponsord door Diergaarde Blijdorp (in de vorm van advies). De Jeugdinrichting de Hartelborgt heeft een bijdrage gegeven voor het opknappen van de muur.

Wilt u een van projecten die op deze site genoemd worden sponsoren? Meer informatie kunt u opvragen
bij het bestuur van de stichting of bij de tuin zelf.

Sponsoring van de tuin kan op verschillende manieren:

- donatie van financiële middelen;
- donatie van benodigde materialen;
- donatie van arbeid.

Sponsors & Vrienden
  Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen
De Botanische Tuin Kralingen wordt gesteund door een groot aantal vrienden, die zich hebben georganiseerd in een stichting. Het doel van de stichting is de tuin te ondersteunen en bekendheid te geven.
Voor minimaal € 5,00 kunt u ook toetreden tot de vriendenkring. Wilt u vriend worden en donateur van de Stichting, meldt u dat dan o.v.v. uw adresgegevens op secretariaat@botanischetuinkralingen.nl U krijgt vervolgens een welkomstbrief thuis gestuurd met alle informatie. Als u lid wordt of al lid bent kunt u ook via dit e-mailadres aangeven of u de nieuwsberichten per e-mail wilt ontvangen.
Het is ook mogelijk per email regelmatig de aankondigingen van de activiteiten te ontvangen zonder dat u 'vriend' wordt. U kunt dit ook opgeven bij bovenstaande e-mailadressen.
Bloemen