De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
Rotterdam, 1 Juli 2011

Beste Vrienden,
Gisteravond was de laatste avond van een serie van drie avonden waarop we bij de deelgemeenteraad waren. De eerste avond (14 juni), werd er geluisterd naar ons verhaal waarin we verslag deden van de activiteiten die de Dienst Sport en Recreatie (SenR), de deelgemeente en onze Stichting ontplooid hebben om meer financiën en bezoekers voor de botanische tuin te verkrijgen. Vervolgens zijn de fracties van D66 en de VVD ingegaan op onze uitnodiging om een werkbezoek aan de tuin te brengen. Op 23 en 30 juni werd door de raad en het dagelijks bestuur van de deelgemeente het standpunt bepaald van waaruit ze aan het einde van het jaar de begroting voor het volgende jaar gaan vaststellen.
Het is gisteravond in ieder geval duidelijk geworden dat de botanische tuin niet gesloten gaat worden. Er is een breed gedragen steun voor de tuin en het is ook duidelijk dat de tuin niet zonder beheer kan. Wel wordt nog steeds gezocht naar mogelijkheden om iets te bezuinigen, maar die plannen zijn niet meer zo rigoureus als vorig jaar. We hebben goede hoop dat de vele positieve reacties uit de raad in november als gevolg zullen hebben dat de tuin in ieder geval een jaar verder mag.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Graag willen we iedereen bedanken die het afgelopen halfjaar ervoor gezorgd heeft dat we zo voorzichtig positief uit deze periode zijn gekomen:
- De Deelgemeenteraadsleden en leden van het Dagelijks Bestuur die de tuin steunen.
- Iedereen die in de tuin heeft gewerkt: voor hun extra inzet waardoor de tuin er mooier bijstaat dan ooit.
- De bedrijfsleidster, relatiemanager en rayonmanager van de Dienst Sport en Recreatie: voor de fijne   samenwerking.
- Allen die steeds bij de vergaderingen op de Oostzeedijk waren: voor hun hartelijke aanwezigheid. Dit   heeft heel positief gewerkt want daardoor laat je zien dat een initiatief gewild is
- De dames van de seniorenraad: voor het feit dat ze zo spontaan aanboden om te spreken. We zijn ook   heel blij met de samenwerking die nu ontstaat tussen de zorginstellingen en de tuin.
- De Ster van Kralingen: voor het feit dat ze onze berichten zo trouw opnemen (gratis)
- De “Vrienden” : voor hun meeleven (en sommigen ook voor hun goede raad).