De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
vervolg "Algemeen Jaarverslag 2009"

 

De Stichting Volkskracht heeft, nadat aan de door hen gestelde voorwaarden was voldaan, het door hen toegezegde sponsorbedrag voor de bouw van de plantenkas overgemaakt naar de rekening van de penningmeester van de Stichting. (Zie financieel jaarverslag 2009).
Nadat alle vergunningen, offertes en definitieve prijsopgaven waren ontvangen, is er een begin gemaakt met de bouw van de kas. De plannen voor de inrichting ervan moeten nog verder worden uitgewerkt. Naar verwachting zal de kas begin volgend jaar officieel in gebruik genomen worden.

Met de plannen betreffende de renovatie van de vijver en het zadenhuis zal in 2010 een begin worden gemaakt. Een aantal voorbereidingen zijn dit jaar al in gang gezet. Voor de renovatie van het in verwaarloosde staat verkerende beheerderhuis werd door de ge-meente een bedrag beschikbaar gesteld. Vernieuwde rioleringen zijn aangesloten en zowel de buiten- als de binnenkant van het huis heeft een grondige opknapbeurt gekregen.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

 

Het bestuur is bij de diverse activiteiten op de tuin actief betrokken geweest. Op 3 mei, de opening van het seizoen, en op 13 september, de slotdag, was er voor het stichtingsbestuur een kraampje gereserveerd om de stichting meer bekendheid te geven en voor het werven van nieuwe donateurs. De muzikale omlijsting van beide dagen is door de stichting gefinancierd.
Ook op de avondopenstelling van 15 juli en 12 augustus heeft het bestuur acte de présence gegeven en een financiële bijdrage geleverd. Op de Lichtjesavond van 11 december heeft het stichtingsbestuur een bijdrage geleverd in de vorm van oliebollen en zijn alle vrijwilligers van de tuin bedankt met een kerstkrans.

Vorige
 
Volgende