top of page
 • Naam: Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen 

 • Het RSIN-nummer is 803881939

 • Postadres secretariaat: mevr. S. Roenhorst, Jericholaan 89, 3061HC  Rotterdam

 • De stichting heeft ten doel: 
  a. het in stand houden, bevorderen en uitbreiden van de educatie en recreatie, - de flora en de fauna, alsmede het activeren van een goed milieubesef, een en ander in de ruimste zin van het woord, in de botanische tuin Cederstraat te Rotterdam (Kralingen). 
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zinverband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Voor wat betreft het beleidsplan verwijzen wij graag naar het jaarlijkse Tuinbericht en het Jaarprogramma. Het werk dat de instelling doet blijkt tevens uit de Jaarverslagen. De instelling werft geld onder haar 'Vrienden' (de donateurs geven een vrijwillige bijdrage), alsmede onder fondsen voor evenementen en projecten in de tuin. Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de Penningmeester. De besteding van het vermogen blijkt uit de financiële jaarverslagen.

 • Het bestuur kent de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris. Daarnaast kunnen er algemene leden zijn.

 • De namen van de bestuurders: voorzitter Reineke Bierenbroodspot, penningmeester Joppe Burgers, secretaris Selma Roenhorst, bestuurslid Judit Bax, bestuurslid Nel van Holst.

 • De bestuurders ontvangen geen beloning, onkostenvergoeding, vakantiegeld of anderszins. De Stichting heeft geen personeelsleden.

 • Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij u naar de Jaarverslagen.

 • Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar de Financiële jaarverslagen.

_DSF3275-2.jpg
bottom of page